Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 25 sep 2016

Viktig informasjon om soilrørrehabiliteringen!

I til sammen to uker vil du ikke kunne slå ut noe vann i leiligheten din. Det vil si at du blant annet ikke kan gå på do, pusse tenner, dusje eller vaske opp der. Du må også gjøre visse forberedelser i forkant av at arbeiderne kommer til din leilighet eller bod.

NB! Avløpet kan ikke benyttes!

I de ukene arbeid pågår på ditt avløpssystem (enten innendørs i leiligheten , eller på bunnledningen som du er knyttet til), kan avløpet ikke benyttes (wc, dusj, kjøkken, vaskerom osv). I uken med arbeid i leiligheten , vil også vannet være stengt av.

At avløpet ikke kan benyttes, betyr at du heller ikke kan bringe friskt vann i flasker/bøtter inn i leiligheten og bruke det, og deretter helle det ut i vask, sluk eller toalett. SYSTEMET KAN ALTSÅ OVERHODET IKKE BRUKES!!! DETTE GJELDER HELE DØGNET I DE AKTUELLE UKENE - MANDAG TIL FREDAG (fra mandag kl. 07 til fredag kl. 17).

  • Det vil bli plassert ut midlertidig wc ("festival-do") utenfor den berørte oppgangen.

  • Beboere kan dusje i fellesbadet i kjelleren i Agathe Grøndahls gt. 12. Her er det også montert opp en vask/servant i en av båsene, som er egnet til å pusse tenner i, barbere seg mv.

Forberedelser du må gjøre

TT-teknikk må kunne disponere et sett med nøkler til leilighetene i forbindelse med arbeidet. Nøklene blir samlet inn på befaringen i forkant av at jobben begynner.

Beboere må videre rydde rundt avløpet slik at TT-teknikk får tilstrekkelig med arbeidsplass. Hvis du eksempelvis har et dusjkabinett stående oppå sluket, må kabinettet fjernes slik at TT-teknikk får tilgang til sluket. Du kan enten ordne med å fjerne kabinettet selv, eller du kan betale TT-teknikk for å gjøre det for deg.

Du må også sjekke om det er soilrør/bunnledninger som går gjennom boden din. Hvis det er tilfelle, må TT-teknikk få nøkler til boden din også, og du må rydde plass rundt røret slik at de får tilstrekkelig med arbeidsplass der.

Nærmere informasjon

TT-teknikk vil informere i hver enkelt oppgang om ovennevnte, både i skriv i forkant av befaringen og på selve befaringen (som foretas 2-3 uker før arbeidet tar til). Styret ønsker imidlertid å presisere ovennevnte så tydelig som mulig for alle beboere, slik at man har tid til å ordne med alternativt bosted i periodene arbeidet pågår, hvis man ønsker det.

Eventuelle spørsmål om ovennevnte kan rettes til prosjektleder for TT-Teknikk as: Jon Ove Lie, tlf.: 970 52 217 / 02490, e-post: jol@tt-teknikk.no.