24 aug 2015

Vi har fått ny vaktmester

Borettslaget får nå levert vaktmestertjenester fra Rudolfsens vaktmesterservice.

Vår nye vaktmester heter Karl Rune, og beboere kan kontakte ham for å melde fra om mangler mandag-fredag kl. 08-16, på tlf. 905 31 612 eller e-post ruvas@ruvas.net .

I rammeavtalen inngår blant annet:

• Gressklipping og samle løvavfall om høsten

• Snøbrøyting av bakgården med håndmåking av innganger

• Kontroll av radonanlegg, jordfeilbrytere

• Brannsikring i fellesarealer

• Elektro i fellesarealer

• Kontroll av vaskeri, søppelfjerning, vask

• Justering av hengsler, låser kjeller og loft

• Skifte lyspærer i fellesarealer

• Kontrollere vinduer i fellesarealer for glassbrudd

• Feie/støvsuge kjeller og loft

• Inspisere utvendig bygning

Borettslaget leier inn ekstra tjenester fra Rudolfsens vaktmesterservice ved behov. Det gjelder for eksempel rydding av loft og kjeller, mindre reparasjoner, ekstra snøbrøyting.

Oppdrag som er utenom rullerende plan, godkjennes av styret før igangsetting.