12 apr 2015

Vårdugnad

Vårdugnaden blir tirsdag 28. og onsdag 29. april fra kl. 16.30 og utover kvelden. Gården gjøres klar for sommersesongen. Velferdskomiteen sørger for at vi får middag. Det blir satt ut container til restavfall helgen før dugnaden til bruk for alle beboerne. Elektronisk avfall, impregnert trevirke og gipsplater må leveres som spesialavfall og kan ikke kastes i containeren.