Endret: 9 sep 2014     Opprettet: 14 mai 2014

Tilsynsrapporten fra Brannvesenet

Brannvesenet gjennomfører tilsyn på gamle gårder i Oslo. Her finner du rapporten som omhandler vår gård.

Oppsummert må vi igangsette følgende tiltak:

  • Rydde bort alle ting som står i trappeoppganger og fellesarealer i kjeller og loft

  • Oppganger som har installert brannalarm må kontrollere at disse fungerer og ikke har feilmeldinger

  • Få gjennomført en brannteknisk vurdering av rømningssikkerheten i gården

  • Få gjennomført en helhetlig brannteknisk vurdering av gården som gir oss prioritert tiltaktsliste og fremdriftsplan

  • Supplere fellesareal i kjeller og loft med tilstrekkelig antall manuelt slokkeutstyr, som markeres med godkjent skilt, samt røykvarslere på loft og kjeller

Punkt 1 er det nødvendig at alle beboere starter med å gjennomføre. Styret tar gjerne i mot gode forslag på hvordan vi løser utfordringen med at noen ikke fjerner private eiendeler i trapper og andre fellesarealer.

Det er bestilt slokkeutstyr og røykvarslere gjennom vår leverandør Trygg & Sikker.

Rapport fra brannteknisk konsulent vil gi føringer for det videre arbeidet.

Klikk her for å lese tilsynsrapporten