Endret: 1 okt 2014     Opprettet: 17 jun 2014

Søppelpassasjen

Informasjon om fjerning av porten til søppelrommet og setting av søppel utenfor containere

De nærmeste leilighetene er plaget av støy fra porten mellom søppelpassasjen og bakgården. Som en prøveordning fjerner vi nå den innerste porten. Hvis det fører til økt uønsket trafikk og medfølgende forsøpling i portrommet, må vi vurdere andre løsninger.

Vi minner også om at det ikke er ønskelig at beboere, eller andre, agerer «søppelpoliti» og tar ut av søpla hva andre beboere har kastet, selv om man mener dette ikke sorterer som husholdningsavfall. Per i dag har ikke fått noen tilbakemeldinger fra renovasjonsetaten om at feilkastet søppel skal være et problem. Samtidig vil vi også minne på at det er viktig å kaste søppel i henhold til renovasjonsetaten retningslinjer.