Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 4 jan 2014

Vedlikehold

Oversikten er under utarbeidelse:

Planlagt vedlikehold i 2014:

2014: Male grunnmuren

2014: Utskifting av 35-40 sprekte vindusruter

2014: Legge ny asfalt i bakgården og ved innkjøringene til portene

2014: Brannteknisk rapport, som gir føringer på hvilke investeringer og utbedringer som kommer

2014: Rapport fra Opak vedr. tilstand på soilrør og felles elektrisk anlegg

Gjennomført:

2014: Innvendig og utvendig maling av inngangsdørene til hver oppgang

2013: Rehabilitering av piper. Pipene revet ned til tak og bygget opp igjen

2013: Takpapp over Agathe Grøndahlsgate 12 skiftet ut

2013: Installasjon av radonsug i kjellere

2013: Utvendig maling av alle vinduer og dører

2013: Ny lekeplass

1996: Alle vinduene skiftet ut