Endret: 21 sep 2018     Opprettet: 2 okt 2013

Vaskeri og fellesbad

Vaskeriet

Vi har felles vaskeri i kjelleren i Lilleborggata 2. Der finner du vaskemaskin, sentrifuge, tørketrommel og rulle.

Vaskeriet er for tiden gratis. For å reservere tid i vaskeriet, må man ha nøkkelbrikke til reservasjonstavlen. Denne koster 150 kr. Beløpet betales inn på kontonr. 9820.17.55840, og merkes med KIDnr. 8850000036145. Dokumentasjon på innbetaling (f.eks. kvittering eller skjermbilde fra innbetaling i nettbank) sendes til styremailen, samt opplysning om navn, adresse (inkl. hvilken etasje, og om leiligheten ligger til høyre, venstre eller i midten) og telefonnummer. Nøkkelbrikken blir deretter utlevert.

Styret vil med jevne mellomrom "rydde" reservasjonstavlen for gjenglemte nøkkelbrikker. Varsel om dette vil henges opp ved reservasjontavlen minst to uker før det skjer. Dersom beboere ikke har fjernet brikkene sine før tavlen ryddes, må de betale 150 kr for å få utlevert brikken igjen (samme kontonr./KIDnr. som ovenfor). Hensikten med dette er å øke bevisstheten på å ikke glemme igjen nøkkelbrikker i tavlen. Det er en ulempe for alle brukere av fellesvaskeriet, at vasketider står som reservert uten å bli brukt. 

Åpningstider i vaskeriet:

Mandag - lørdag: kl. 08.00 - 22.00

Søndag kl. 11.00 - kl. 22.00

Ta hensyn til naboene i oppgangen og overhold vasketidene.

Brukere av vaskekjelleren vasker og rydder etter bruk.

Fellesbad

Vi har fellesbad i Agathe Grøndals gate 12. Fellestoalett er i Agathe Grøndahls gate 8. Badet og toalettet fremstår som noe slitent.

Det er mulig for beboere som bygger ut og har behov for toalett til håndverkere å søke styret om nøkler for å få tilgang til fellestoalettet. Søker er ansvarlig for å vaske toalettet.

Fellesbadet kan benyttes alle dager av menn og kvinner kl. 07.00 - 20.00. Badet holdes stengt søn- og helligdager.

Badene vaskes og ryddes etter bruk. Borettslaget har ingen fast avtale med rengjøringsfirma.