Vaktmester

Borettslaget får levert vaktmestertjenester fra Rudolfsens vaktmesterservice.

Vaktmesteren heter Karl Rune, og beboere kan kontakte ham for å melde fra om mangler mandag-fredag kl. 08-16, på tlf. 905 31 612 eller e-post ruvas@ruvas.net .

I rammeavtalen inngår blant annet:

Gressklipping og samle løvavfall om høsten

Snøbrøyting av bakgården med håndmåking av innganger

Kontroll av radonanlegg, jordfeilbrytere

Brannsikring i fellesarealer

Elektro i fellesarealer

Kontroll av vaskeri, søppelfjerning, vask

Justering av hengsler, låser kjeller og loft

Skifte lyspærer i fellesarealer

Kontrollere vinduer i fellesarealer for glassbrudd

Feie/støvsuge kjeller og loft

Inspisere utvendig bygning

Borettslaget leier inn ekstra tjenester fra Rudolfsens vaktmesterservice ved behov. Det gjelder for eksempel rydding av loft og kjeller, mindre reparasjoner, ekstra snøbrøyting.

Oppdrag som er utenom rullerende plan, godkjennes av styret før igangsetting.