Endret: 28 okt 2019     Opprettet: 6 okt 2013

Utbygging, sammenslåing og oppussing av leiligheter

Det er en rekke ting man må være oppmerksom på når man skal utføre oppussings- eller utbyggingsarbeider i leiligheter i borettslaget.

Styret har laget et informasjonsskriv om oppussings-/utbyggingsarbeider som alle beboere må sette seg inn i og følge under hele oppussings-/utbyggingsprosjektet:

Informasjon til beboere som skal pusse opp eller bygge ut mv.

Borettslaget har videre vedtatt egne retningslinjer for utbygging av loft/kjeller, sammenslåing av leiligheter og andre bygningsmessige endringer. Retningslinjene skal følges.

Retningslinjer for utbygging av loft/kjeller, sammenslåing av leiligheter og andre bygningsmessige endringer