Endret: 28 okt 2019     Opprettet: 17 jun 2014

Tips for å bedre inne luften

Tips for å få god luftsirkulasjon i gamle leiligheter og unngå matos og røyklukt mellom leiligheter

Ventilasjon i gamle bygårder som vår kan være en utfordring. Styret har fått tilbakemelding om matos og røyklukt mellom leilighetene. Pass derfor på at det luftes tilstrekkelig.

Tegn på dårlig ventilasjon er mye dugg på vinduene, fuktige baderom og luktproblemer. Vi minner om OBOS sine råd til leiligheter i bygårder med naturlig avtrekksventilasjon (slik vi har her).

  • Hold lukene til avtrekkskanalene helt åpne hele året.

  • Sørg for overstrømningsventiler mellom rommene.

  • Ha gode rutiner for vinduslufting. Det er spesielt viktig om sommeren, da det ikke er noen temperaturforskjell inne og ute, som er drivkraft for oppdriften i avtrekkskanalene. Luft gjerne med full gjennomtrekk, fem minutter hver dag.

  • Hold peisspjeld stengt når du ikke fyrer.

  • Sørg for å åpne friskluftventiler i oppholdsrom og på soverom.

  • Pass på at avtrekksventilene er rene, og ikke blokkert.

Husk at det er strengt ulovlig å installere mekaniske vifter med avtrekk i gården! Vi viser til informasjonsskriv til beboere som pusser opp mv. her.