Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 1 okt 2013

Parkering

Borettslaget disponerer ingen parkeringsplasser og det er ikke lov å parkere i bakgården annet enn ved av- og pålessing.

Parkering av håndverkerbiler

Vi har forståelse for at håndverkerbiler har behov for å kjøre inn i gården for å lesse av og på maskiner, materialer etc, men det er ikke lov å parkere biler i bakgården under arbeidsdagen.

Utrykningskjøretøy trenger fri passasje hvis det skjer en ulykke i gården. Beboerne har et sterkt ønske om generelt å ha minst mulig trafikk og parkering i bakgården. Det lager støy med biler som kjører ut og inn og vi har mange barn som leker ute i bakgården.