Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 4 okt 2013

Installere ny vedovn i leiligheten?

Det ble vedtatt på generalforsamling våren 2013 at installasjon av nye vedovner skal godkjennes av styret før installasjonen. Dette for å sikre at ovnen kobles til rett kanal og utføres av godkjent installatør.

Les her for informasjon om installasjon

Kontaktperson i Pewi er daglig leder Kai Roger Brenden, tlf: 91 63 03 43

Alle piper er rehabilitert, det vil si alle piper over tak er revet ned og bygget opp igjen vår og sommer 2013. I den forbindelse fikk borettslaget kartlagt kanalene i pipene.

Pipeløp som er i bruk har fått nye røykrør. Styret har oversikt over hvilke pipeløp dette er.

Det er svært viktig at vi sikrer at ovnene kobles til pipeløp som er i bruk og IKKE til ventilasjonssjakt. Disse ligger inntil hverandre.

Etter endt installasjon skal styret motta rapport på at jobben er gjort.

Det forutsettes selvsagt at lover og regler for Oslo kommune følges, og at man benytter godkjente ovner. Det skal også sendes inn en kontrollerklæring til Brann og redningsetaten.

Krav til ildsted og brannmur fra Oslo kommune

(Bildet er lånt fra blockwatne.no)