Endret: 27 jul 2020     Opprettet: 14 nov 2013

Dyrehold

Regler for å ha dyr er regulert i Husordensreglene og det skal søkes på forhånd. Snakk gjerne med naboene dine først for å høre om det er noen som har allergier. Før søknad sendes til styret, må du ha sendt (lagt i postkassene) skriftlig nabovarsel til alle i oppgangen din, se søknadsskjemaet punkt 1. Mal for nabovarsel kan du laste ned her. Søknadsskjema for dyr finner du på siste side i Husordensreglene. 

Det er ikke lov å ha utekatt. Det betyr at du kan ikke slippe din katt løs ute i bakgården, heller ikke under oppsyn. Utekatter tiltrekker seg andre katter fra nærområdet og vi er dessverre plaget av katter som gjør fra seg i lekesandkassen til barna.

Styret kan bare dispensere fra forbudet mot utekatt dersom det foreligger "gode grunner" og katteholdet "ikke er til ulempe eller sjenanse" for andre beboere. Det følger av norsk lov at borettslaget ikke kan nekte dyrehold i slike tilfeller, selv om dyreholdet skulle være forbudt i henhold til borettslagets husordensregler.

Som eksempler på tilfeller hvor det foreligger "gode grunner", angir kommentarutgaven til borettslovene:

"Eksempler på grunner som utvilsomt fyller vilkåret, er blinde som har førerhund, eller en politi- eller tollbetjent som har tjenestehund. Men også andre grunner vil kunne godtas, for eksempel at brukeren kan dokumentere at kjæledyret er viktig av psykososiale årsaker."

Slike gode grunner må avveies mot eventuelle ulemper for andre beboere. Her må styret foreta en konkret vurdering av hva slags sjenanse det er tale om, og hvor omfattende den er. Både fysiske og psykiske ulemper vil være relevante. Det er ikke mulig å si noe generelt om denne interesseavveiningen ut over at jo sterkere grunner brukeren har, jo større ulemper må de øvrige finne seg i.