Endret: 24 jul 2021     Opprettet: 14 nov 2013

Dyrehold

Regler for å ha dyr er regulert i Husordensreglene og det skal søkes på forhånd. Snakk gjerne med naboene dine først for å høre om det er noen som har allergier. Før søknad sendes til styret, må du ha sendt (lagt i postkassene) skriftlig nabovarsel til alle i oppgangen din, se søknadsskjemaet punkt 1. Mal for nabovarsel kan du laste ned her. Søknadsskjema for dyr finner du på siste side i Husordensreglene. 

Utekatt

På generalforsamlingen 2021 ble det vedtatt å teste ut en ordning der utekatt tillates som en prøveordning frem til generalforsamlingen 2022. Under prøveperioden vil det innhentes erfaringer fra beboere, og disse vil brukes til å utarbeide et forslag til vedtak om utekatt på generalforsamlingen i 2022.

Med utekatt menes her en katt som bor i leiligheten til eieren, og som kan bevege seg fritt utendørs uten å være i bånd eller under oppsyn av eier.

Prøveordningen innebærer at beboere kan ha utekatt under følgende forutsetninger:

  • Katten må være merket med eiers navn og telefonnr. på et halsbånd e.l.
  • For å få tillatelse til å ha utekatt, må eier bidra til at sandkassen barna leker i holdes fri for avføring. Katteeier må derfor bli med i Utekattgruppa og delta i en turnus som innebærer følgende:
    • Legge på nett over sandkassen på kvelden, mellom kl.21-24.
    • Sjekke sanden for katteavføring 2-3 ganger i uka. Man får tilgang til boden med jernrive og raker over sanden for å sjekke.
    • Fjerne avføring man finner ved inspeksjon eller på oppfordring fra beboere som melder behovet via e-post eller meldinger. Dette bør gjøres så raskt som mulig.
  • For å bli med i Utekattgruppa, kontakt Cathrine Pedersen, se kontaktinfo under.

Beboere som oppdager katteavføring i sandkassen, kontakter Utekattgruppa for å få dette fjernet:

Ved ferieavvikling, når ingen av utekatteiere er hjemme, må beboere som bruker sandkassen, selv sørge for å legge på nettet og fjerne eventuell avføring man finner i denne perioden.

I vintersesongen, når sandkassen er dekket av snø eller is, vil det ikke legges nett på sandkassen.