Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 5 okt 2013

Brøyting og strøing

Det er Rudolfsens vaktmesterservice som har ansvaret for brøyting og strøing i gårdsrommet vårt.

Fortauene på utsiden av gården er det kommunen som har ansvaret for å brøyte og strø.

Kommunen har siden 2007 hatt ansvar for brøyting og strøing av alle fortau i Oslo. Eventuelle klager rettes til Oslo Kommune på tlf 02180, be om Bymiljøetaten.

Det er fint om alle beboere strør med grus på glatte veier og trapper i gårdsrommet. Det står en kasse med grus ved tørkebåsen. Kassen er låst av hensyn til barna i borettslaget. Koden til låsen er 0000. Husk å låse kassen igjen etter bruk.