Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 4 okt 2013

Brannvern og brannslokningsutstyr

Brannvarsling

Alle boliger i borettslaget har fått montert brannalarm på forskriftsmessig måte. Det vises til egen artikkel om brannalarmanlegget på nettsiden her (under "Praktisk informasjon"). 

Slokkeutstyr er påbudt

Alle boliger skal ha slokkeutstyr, enten husbrannslange eller håndslokker. Utstyret skal være synlig, lett tilgjengelig og vedlikeholdt. Beboerne må kunne bruke utstyret.

I borettslaget Torshov kvartal XI har alle enheter fått utdelt håndslokkerapparat. I enhetene som er bygd ut, skal det være et håndslokkerapparat per etasje. Send en e-post til styret hvis du mangler håndslokker apparat i din leilighet (torshovkvartal11@styrerommet.net). 

Dersom situasjonen tillater det, kan voksne og store barn forsøke å slokke brannen med husbrannslange og /eller håndslokker. Ikke utsett deg for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.

Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp. Ikke forsøk å slokke brannen hvis situasjonen oppleves truende. Forlat heller bygningen og ring brannvesenet på nødnummer 110.

Brannøvelser i hjemmet

Hold jevnlige brannøvelser med familien. Fordel ansvar og lag rutiner. Snakk med barna om brann og brannforebygging. Brannsikre barn blir brannsikre også som ungdom og som voksen.

Tips for å unngå brann i ditt hjem:

  • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av

  • Slå av TV med av-knappen på apparatet, ikke bare med fjernkontrollen

  • Sjekk at levende lys er slokket

  • Sjekk at ingen varmeovner er tildekket

  • Rengjør kjøkkenvifte for brannfarlig fett

  • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskap

  • Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper

Hentet fra Direktoratet for sammfunssikkerhet og beredskap sine nettsider Brannsikkerhet i hjemmet