Endret: 30 okt 2018     Opprettet: 27 aug 2015

Brannalarmanlegget

Borettslaget fikk installert brannalarmanlegg i 2015. Her får du en kort innføring i hvordan det virker.

Det er installert brannmannspanel i første etasje i alle oppganger i gården. I to av oppgangene er det montert hovedsentraler. Dette er i Per Kvibergs gate 29 og Lilleborggata 4.

Brannalarmanlegget i gården er koblet sammen, slik at det ved brann vil gå alarm både i den oppgangen hvor det brenner, og i de to nabooppgangene.

Kommer brannvesenet når alarmen går?

Brannalarmanlegget er ikke koblet direkte til brannvesenet. Brannvesenet rykker derfor ikke ut når alarmen går. Vi må altså ringe til brannvesenet (tlf. 110) når det brenner.

Hva gjør du hvis du utløser brannalarmen uten at det brenner?

Når brannalarmen (forvarselet) utløses i en leilighet og det er falsk alarm, har man tre minutter på seg til å skru den av før det begynner å ule i alle naboleilighetene (samme og tilstøtende oppganger).

Alarmen skrus av på brannmannspanelet i 1. etasje i oppgangen (med mindre man har fått montert en egen avstillingsknapp i leiligheten).

Bruksanvisning for hvordan man skrur av brannalarmen er hengt opp ved brannmannspanelene i alle oppgangene. Du kan også laste ned bruksanvisningen her.

Skal du pusse opp leiligheten e.l.?

Oppussing av leiligheter skaper masse støv, som vil utløse brannalarmen (detektorene i leiligheten vil oppfatte det som røyk). Hvis du skal gjøre arbeider i leiligheten som skaper mye støv, må du dekke til detektoren med plastpose og teip. Du må også sørge for at leiligheten din blir koblet fra brannalarmanlegget mens arbeidet pågår. Ta kontakt med styret for dette. Vi tilkaller da Romerike Svakstrøm for å programmere systemet.

Det er viktig at du gir beskjed så snart arbeidet er ferdigstilt, slik at leiligheten kan kobles på brannalarmsystemet med en gang igjen.

NB! Som utgangspunkt skal detektoren aldri skrus ned. Hvis oppussingen nødvendiggjør at detektoren skrus ned (for eksempel fordi taket skal senkes eller lignende), kan de utførende håndverkerne gjøre dette, men styret skal være informert. Håndverkerne må da løsne detektoren og kablene, og deretter koble til detektor og kabler slik de var koblet, sette en plastpose på og teipe denne, så kan dette henge til de er ferdig med oppussingen. Plastposen kan da fjernes og detektoren/kablene festes til taket igjen. Også i disse tilfellene må beboer ta kontakt med styret for å sørge for at leiligheten blir koblet fra brannalarmanlegget mens arbeidet pågår, og videre gi beskjed så snart arbeidet er ferdigstilt, slik at leiligheten kan kobles tilbake på brannalarmsystemet med en gang igjen etterpå.