Endret: 21 jan 2020     Opprettet: 20 jan 2020

Boder

Alle leiligheter disponerer en loftsbod og en kjellerbod. I mange av leilighetene som har bygd ut til loft/kjeller, har utbygger valgt å legge lofts-/kjellerboden inn i leiligheten. Eiere av disse leilighetene vil dermed ikke ha boder i fellesarealene på loft / i kjeller, men inne i sin egen leilighet.

Leiligheter som er slått sammen, har krav på bodplass i henhold til det opprinnelige antallet boenheter (eks. to leiligheter som er slått sammen, har krav på dobbel bodplass, tre har krav på trippel osv.). Dette er nedfelt i borettslagets retningslinjer for utbygging av loft/kjeller mv. pkt. 17.

Størrelsen på boder i borettslaget varierer. Bodene er tilknyttet ulike leiligheter, som regel etter opprinnelig fordeling fra 1920-tallet, eller fordeling etter ombygging av loft/kjeller. Andelseiere eier imidlertid ikke bodene i fellesarealene. Disse tilhører borettslaget som helhet, og styret har rett til å omfordele boder ved behov. I praksis vil styret imidlertid ikke bryte inn i eksisterende bodfordeling utfra ønsker fra en andelseier om å få bytte til en annen bod, da det er vanskelig å sette opp noen alminnelige rettferdighetsbetraktninger som kan ligge til grunn for en slik omfordeling. Av samme grunn vil styret heller ikke åpne for at noen andelseiere kan bygge seg en ekstrabod i fellesarealet, dersom det skulle være plass til det. Styret vil imidlertid ikke stå i veien for at to andelseiere frivillig bytter boder med hverandre, så lenge bodene er av samme type (enten lofts- eller kjellerboder) og befinner seg i samme oppgang.

I alle oppgangene er det også en fellesbod på deling til alle i oppgangen. Denne er av mindre størrelse og ligger ofte under trappen/gulvet til inngangspartiet i første etasje. Boden kan f.eks. brukes til sykler, akebrett eller annet som er praktisk for beboerne å oppbevare mer tilgjengelig enn når det er innelåst i egen bod.

Alle boder må merkes med navn, leilighet (etasje og høyre/venstre/midten), telefonnummer og e-post til andelseieren som disponerer den.