Endret: 14 aug 2019     Opprettet: 2 okt 2013

Barnevognparkering

Borettslaget har fire låste skur til barnevogner: To ved portalen i Agathe Grøndahls gate, ett mellom Åsengata 9 og 11 og ett ved Lilleborggata 6.

I utgangspunktet skal skurene bare brukes til barnevogner, og ikke til andre gjenstander. Når skurene er fulle, skal altså barnevogner ha forrang. Dette gjelder også foran sykkelvogner. De som setter andre gjenstander enn barnevogner i skurene, risikerer at gjenstandene flyttes ut når skurene er fulle.

Barnevognskurene har tendens til å bli fulle, så alle vogner som ikke er i jevnlig bruk må oppbevares andre steder, for eksempel i kjellerboden.