Endret: 4 aug 2020     Opprettet: 5 okt 2013

Bakgården - hagearbeid

Hver oppgang har ansvar for sin del av blomsterbedene med hensyn til luking, vanning og beplantning. Disse pliktene bør gå på omgang blant beboerne i oppgangen. Hver enkelt beboer har et ansvar for at det ser ordentlig ut.

Ovennevnte ansvarsfordeling for blomsterbedene er nedfelt i Husordensreglene punkt 4. Vi har imidlertid også utepotter og pallekasser i bakgården som ikke hører til noen spesiell oppgang. Vil du gjøre litt hagearbeid eller vanne i bakgården? 

Tilgang til redskapsboden og vannkranene

Høsten 2013 startet en ordning med utlån av nøkkelsett som gir beboere tilgang til redskapsboden og vannkranene ute. Én beboer i hver oppgang er kontaktperson og låner ut nøkkelsettene.

Ta kontakt med en av disse personene for lån av nøkkelsett til redskapsboden og vannkranen:

Åsengata 9: Ann Kristin Gjerde, tlf 41 20 07 81

Åsengata 11: Sylvi Stenseng, tlf 93 48 06 39

Åsengata 13: Ingar Johnsrud, tlf. 415 30 322

Åsengata 15: Lill Beate Jansen, tlf. 95 85 75 34 

Lilleborggata 2: Linda Eikelenboom, tlf. 992 47 356 

Lilleborggata 4:

Lilleborggata 6: Arndt von Schemde, tlf 98 26 39 86 og Grethe Berven, tlf. 920 25 155 

Agathe Grøndahlsgate 8: Hanna Louhelainen, tlf. 474 13 950

Agathe Grøndahlsgate 10: Aage Stangeland, tlf 958 22 903

Agathe Grøndahlsgate 12:

Agathe Grøndahlsgate 14:

Per Kvibergsgate 27: Are Carlsen, tlf. 918 78 473

Per Kvibergsgate 29:

Vi mangler kontaktpersoner i noen av oppgangene. Har du lyst å ta i et ekstra tak for borettslaget og ta ansvar for et nøkkelsett for utlån?