3 apr 2017

Oppgradering av det elektriske anlegget

Bravida har nå satt i gang arbeidet med oppgradering av det elektriske anlegget i gården.

Bravida har nå, på oppdrag fra Styret, satt i gang arbeidet med oppgradering av det elektriske anlegget i gården. I denne omgang foretas utskiftning av belysning i trappeoppganger, loft og kjellere (med unntak av bodene), samt diverse rettinger og utskiftninger i fellesarealer. Arbeidet er ledd i oppfølgingen av Opak-rapporten fra 2014 om tilstanden på gårdens røranlegg og el-anlegg.

Arbeidene vil medføre noe støv og støy. Det tas sikte på at arbeidet vil bli ferdigstilt innen utgangen av april.

Styret