Endret: 6 aug 2018     Opprettet: 25 jan 2017

Fakturaadresse

Borettslaget ønsker at det benyttes elektronisk faktura til oss. Les mer >

Elektronisk fakturabehandling
Borettslaget ønsker å få fakturaer via det elektroniske formatet EHF (Elektronisk handelsformat). Mottaksadressen er vårt organisasjonsnummer: 947 819 739.

Faktura som PDF
Dersom leverandøren ikke kan sende faktura som EHF, kan fakturaen sendes som PDF-fil per e-post til adressen obos@obos.no. Det kan kun sendes ett vedlegg per e-post (dvs. faktura med vedlegg utgjør én PDF i en e-post), og emnefeltet bør være «OBOS Fakturamottak» slik at e-posten automatisk videresendes til fakturabehandling.

Papirfaktura
Vi ønsker ikke å motta papirfaktura.

Fakturaadresse
En faktura skal, uansett format, være stilet korrekt. Vår fakturaadresse er:

1052 Borettslaget Torshov Kvartal XI
v/ OBOS BBL
Postboks 6666
St. Olavsplass
0129 Oslo