Endret: 6 feb 2015     Opprettet: 5 feb 2015

Installasjon av brannvarslingsanlegg frist 1. mars for å bestille ekstra detektor etc.

Romerike Svakstrøm AS er valgt som leverandør og installatør av kablet brannvarslingsanlegg i gården. Arbeidene starter uke 13 og pågår til ca. uke 20. Les mer her for bilder og informasjon.

Montørene må ha tilgang til alle leiligheter og enkelte tilfeller kjeller- og loftsboder. Andelseiere blir kontaktet med informasjon om dato for gjennomføring.

Andelseiere i Agatha Grøndahlsgate 12 er unntatt fra arbeidene, da samme type anlegg ble installert i 2014.

De eksisterende brannvarslingsanlegget Agatha Grøndahlsgate 8 og 14 vil bli tatt ned, da de ikke tilfredsstiller dagens krav. Eksisterende anlegg i Per Kvibergsgate 27 er ikke kompatibelt med nytt anlegg, men det vil tilstrebes å benytte eksisterende kabling.

Hovedregelen er at det vil bli installert én detektor/sirene i hver leilighet med unntak av de leiligheter som går over flere plan, samt enkelte sammenslåtte leiligheter. I disse vil det bli nødvendig å installere flere. Det vil bli trukket en strømledning fra oppgangen/fellesarealet inn i leiligheten. Andelseiere er selv ansvarlig for evt. overflatebehandling på innsiden av leiligheten der ledningen er blitt trukket. Av erfaring er det ingen eller lite behov for etterarbeid. Montørene vil sørge for forskriftmessig branntetting.

Brannvarslingsanlegget erstatter nåværende røykvarsler som etter igangsettelse av det nye anlegget ikke lengre vil omfattes av borettslagets vedlikeholdsplikt. Dersom du kaster røykvarslerne skal de behandles som spesial avfall (EE-avfall) og de må ikke kastes i restavfall pga. skadestoffer/radioaktivitet.

Tilgang til leiligheter og kjeller- og loftsboder

Det er andelseiers ansvar å gjøre leiligheten og evt. bod tilgjengelig for montører. Dersom andelseier ikke har mulighet til å være hjemme under montering kan ekstranøkkel leveres til kontaktperson i styret. Oppfordrer til å spørre en nabo før styret kontaktes.

Planlegger du å være bortreist i perioden nøklene skal samles inn ber vi om at du tar kontakt med styret snarest.

Andelseier som ikke sørger for tilgang til leiligheten i monteringsperioden vil bli fakturert for merkostnader for montering.

Aktuelle andelseiere vil bli kontaktet hvis montørene trenger tilgang til kjeller- eller loftsbod i.f.m. installasjonen i fellesarealer.

Ønsker du lokal avstillingsbryter?

Det er mulig å bestille en lokal avstillingsbryter til leiligheten for å slå av en eventuell uønsket alarm. Det er kun i de tilfeller hvor en beboer vil ha problemer med å nå ned til betjeningspanelet i bunnen av oppgangen, ved utgangsdøren, og slå av en falsk utløst alarm i egen leiligheten (man har 2-3 min før resten av oppgangen varsles) at det anbefales å ha en lokal avstiller.

Andelseiere som velger en lokal avstillingsbryter har selv fremtidig vedlikeholdsansvar for denne. Det vil også være mulig å ettermontere en lokal avstillingsbryter dersom det skulle vise seg nødvendig.

Pris på lokal avstiller er 1800,- eks. mva. som faktureres andelseier.

Lokal avstillerknapp kan monteres senere.

Lokal avstillingsknapp - tilvalg som påkostes av andelseier

Ønsker du ekstra detektor?

Det er mulig å bestille ekstra detektor til leiligheten, f. eks. på soverom, som er koblet til varslingsanlegget.

Pris på ekstra detektor er kr. 2000,- eks. mva. som faktureres andelseier.

Frister for bestilling er 1. mars

Frist for bestilling av lokal avstillingsbryter og/eller ekstra detektor er 1. mars. Bestillingen sendes til torshovkvartal11@styrerommet.net eller legges i postkassen til styret.

Vi minner om at andelseiere er ansvarlige for å informere leietakere om installasjon av brannvarslingsanlegget.

Kontaktperson i styret er Sylvi Stenseng

Spørsmål rundt denne informasjonen sendes til styret på e-post til torshovkvartal11@styrerommet.net

Brannmannspanel som installeres i 11 av 13 oppganger

Brannvarslingssentral som installeres i 2 oppganger, en er allerede installert i Agathe Grøndahlsgate 12.

Brannmelder ved trappeoppgangene.