Endret: 9 okt 2014     Opprettet: 1 okt 2014

Informasjonsmøte

Styret inviterer beboerne til informasjonsmøte på Sandaker bibliotek onsdag 8. oktober kl. 18.00.

Styret inviterer beboerne til informasjonsmøte onsdag 8. oktober kl. 18.00 på biblioteket på Sandaker senter (inngang ved siden av parkeringshuset).

Temaer for møtet er:

1) Farge på grunnmuren

Grunnmuren og portrommene skal males i oktober. På oppfordring fra enkelte beboere har styret sett på alternative farger til den rødbrune som er i dag. Det legges frem noen forslag, som styret ønsker beboernes syn på.

2) Informasjon om vedlikehold

Vi går gjennom hovedtrekk fra Opak rapporten vedr. soilrør og elektrisitet i fellesarealer, og rapporten fra Brannstrategi vedr. gårdens branntekniske tilstand.

Begge rapportene er tilgjengelig og kan lastes ned fra våre hjemmesider www.torshovxi.no - velg "Pågående felles prosjekter" i venstre menyen.

Det blir også informasjon om gårdens generelle behov for vedlikehold.

Velkommen!

Vennlig hilsen Styret