9 mar 2014

I mars vil Pewi ta en kontroll av takene og utbedre de lekkasjene som eventuelt har oppstått i forbindelse med piperehabiliteringen.