19 mai 2016

Hva vil rehabiliteringen av soilrør ha å si for din husleie?

I 2016 skal soilrørene i gården rehabiliteres. Styret vil ta opp et lån på 6 mill. kr for å finansiere dette prosjektet. Her kan du se et foreløpig anslag på hva dette vil medføre av merutgifter (husleieøkning) for deg.

På årets generalforsamling ble det vedtatt at borettslaget skal rehabilitere soilrørene med såkalt «strømpeløsning» («rør-i-rør»), utført av firmaet TT-teknikk. Det ble videre bestemt at prosjektet skal lånefinansieres.

Styret vil ta opp et lån på 6 mill. kr til dette formålet. Bank og lånevilkår er ennå ikke avklart. Vi legger imidlertid ut en foreløpig oversikt over hva dette vil ha å si for husleien til den enkelte andelseier. Oversikten er bare et estimat, basert på et indikativt tilbud fra OBOS-banken. Den nominelle renten er satt til 2,25 % p.a., nedbetalingstiden til 30 år og lånet er et annuitetslån. Tallene i oversikten vil selvfølgelig endre seg dersom disse vilkårene endres.

Som det fremgår av oversikten, vil et lånopptak på de nevnte vilkårene, innebære en husleieøkning på mellom ca. 120 kr og ca. 500 kr, avhengig av hvor høy husleie andelseieren har i utgangspunktet.

Estimat - nedbetaling av lån per boenhet