Endret: 18 apr 2017     Opprettet: 28 jan 2017

Forslag til Generalforsamling 2017

Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2017

Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2017

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

- gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
- formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til styreleder i Borettslaget Torshov Kvartal XI
Cecilie Fjelberg
Agathe Grøndahls gate 12
0478 Oslo
E-post: kim.wilkens@obos.no