Ekstraordinær generalforsamling avlyst! Informasjonsmøte holdes onsdag 27. nov. kl 19.00. Les mer...På generalforsamlingen våren 2013 ble det besluttet å holde en ekstraordinær generalforsamling denne høsten for å gå gjennom vedlikeholdsplanen og ta stilling til ny søppelløsning og porter.

På grunn av at vedlikeholdsplanen utarbeidet av Obos Prosjekt ikke er så utfyllende som forventet trengs det mer tid for å få kartlagt status på gården vår.

Det vil derfor ikke bli avholdt ekstraordinær generalforsamling denne høsten, men vi ønsker å samle beboerne til et informasjonmøte for å orientere om den vedlikeholdsplanen som er laget, status for vår økonomi, søppelløsning, porter og parkering.

Velkommen onsdag 27. november kl 19.00 på Sandaker bibliotek. Inngang ved siden av innkjøringen til parkeringshuset til Sandaker senter.