Endret: 1 okt 2014     Opprettet: 23 feb 2014

Det er ikke lov å sette søppel utenfor porten, det er til sjenanse for naboene!

Det blir satt søppel utenfor porten til søppelrommet, det er til stor sjenanse for naboene.

Det er ikke lov å sette fra seg søppel utenfor porten.

Vis hensyn til dine naboer!