8 mar 2015

Dato for installasjon i leilighetene

Det er lagt ut informasjon i alle postkassene med dato for installasjon av detektorer i leilighetene. Andelseier er ansvarlig for å gjøre leiligheten sin tilgjengelig denne dagen.