9 sep 2014

Brannteknisk tilstandsanalyse

Vi fikk pålegg fra Brannvesenet om å få en brannteknisk tilstandsanalyse av gården. Firma Brannstrategi AS har gjort befaring og gitt oss en rapport. Den ligger i sin helhet under "Pågående prosjekter" her på hjemmesidene. Styret er i gang med å legge en handlingsplan.