Endret: 28 sep 2015     Opprettet: 22 sep 2015

Brannsikre vinduer i hjørneoppgangene

Det er nå montert brannsikre vinduer i hjørneoppgangene i borettslaget. Vinduene kan ikke lenger åpnes av beboerne.

Som følge av at Oslo brann- og redningsetat gjennomførte tilsyn i borettslaget i 2014, har borettslaget blitt pålagt å montere brannsikre vinduer i hjørneoppgangene, dvs. i oppgangene i Agathe Grøndahls gate 8 og 14 og i Åsengata 9 og 15.

Vinduene er låst og kan bare åpnes med spesielle håndtak. Vaktmesteren og styret har håndtakene og kan kontaktes ved behov for å åpne vinduene, f.eks. hvis vinduene skal vaskes.

Håndtakene kan dessverre ikke deles ut til beboere slik at de kan lufte i oppgangene på jevnlig basis. Resultatet vil da fort bli at vinduene blir stående åpne, og at brannsikkerheten dermed ikke blir bedret - og investeringen som borettslaget har gjort for å bedre brannsikkerheten, blir uten effekt.