Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 15 jan 2014

Brannsikkerhet

Vi vil fremover gjøre en felles innsats for å ivareta brannsikkerheten i gården vår. Det innebærer at alle oppgangene ryddes for eiendeler.

I husordensreglene står følgende: ”Sykler, barnevogner, sportsutstyr o.l. må ikke oppbevares i gangene.”

Styret ønsker nå sette fokus på dette og at vi i felleskap gjør en innsats for å øke brannsikkerheten for beboerne.

Ved en eventuell brann skal det ikke være ting i oppgangene som man kan snuble i eller hindre at man kommer raskt ut. Ved røykutvikling vil det være vanskelig å se tingene som står i oppgangene.

Det er viktig for nødetatene å ha fri tilgang til leilighetene og at det ikke er utstyr i gangene som er til hinder for framkomsten. I tillegg vil utstyr i gangene øke risikoen for raskere spredning av en eventuell brann.

Styret har overordnet ansvar for brannsikkerheten i gården og forholder seg til borettslaget sine husordensregler. Styret har ikke mandat til å endre reglene eller gir beboere unntak fra denne regelen.

I tillegg er borettslaget forpliktet til å forholde seg til gjeldende HMS- reglement og pålegg fra brann- og redningsetaten. Styret har som oppgave å forvalte disse reglene og påse at de blir fulgt.

Vi ber om at alle fjerner sine eiendeler fra fellesarealene i oppgangene umiddelbart. Det gjelder også skostativ, større blomsterkrukker etc.

Les mer om brannsikkerhet her: http://www.torshovxi.no/?aid=9156758